Bất động sản

Lĩnh vực đầu tư

Chúng tôi tập trung đầu tư vào các doanh nghiệp thực sự có tiềm năng phát triển và hoạt động minh bạch trong các lĩnh vực sau:

  • Bất động sản
  • Du lịch
  • Công nghệ năng lượng mặt trời
  • Đầu tư tài chính 
  • Đầu tư chứng khoáng
  • Và các lĩnh vực khác,..

Thế mạnh của Dong Group chính là nguồn tài chính vững chắc và khả năng hỗ trợ toàn diện cho doanh nghiệp với các hình thức đầu tư hiệu quả.

Với các dự án tiềm năng, chúng tôi sẽ đầu tư toàn diện từ vốn, nhân lực để phát triển dự án từ đầu. Các dự án sẽ được hưởng lợi từ sức mạnh liên kết chuỗi về vốn, cơ hội kinh doanh, truyền thông và quảng cáo của các công ty trong cùng hệ thống của Dong Group.

Hình thức đầu tư

  • Đầu tư tài chính: Dong Group đặt mục tiêu xây dựng một danh mục đầu tư cân đối và đa dạng nhằm tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro, tập trung vào các ngành mà chúng tôi có ưu thế.
  • Đầu tư chứng khoán: mặc dù là lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro lớn nhưng chúng tôi luôn nắm bắt cơ hội thị trường để đạt mức lợi nhuận hợp lý trên cơ sở kiểm soát rủi ro.
  • Đầu tư vào bất động sản và du lịch: với tầm nhìn dài hạn và quan điểm phát triển bền vững, Dong Group luôn tập trung đầu tư vào lĩnh vực du lịch và bất động sản. Hiện là một trong những thương hiệu uy tín tại Việt Nam về bất động sản, Dong Group tự tin trong tương lai sẽ trở thành cánh chim đầu đàn của ngành du lịch.
  • Đầu tư vào công nghiệp năng lượng tái tạo: là một nước có tiềm năng lớn về nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng bức xạ mặt trời trung bình đạt 4 đến 5kWh/m2 mỗi ngày, thị trường năng lượng tái tạo của Việt Nam hứa hẹn sẽ phát triển mạnh mẽ trong tương lai.